Notification from the Wilayah Land Office: Title Conversion Exercise

Dear Members of the Kuala Lumpur Bar,

The Kuala Lumpur Bar Committee has received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman of the Registration Department of the Wilayah Land Office regarding the above.

The notification is reproduced below for easy reference.

Thank you.

Jacky Loi Yap Loong
Chairperson
Corporate and Conveyancing Practice Committee
________________________________________________

Makluman berkenaan Tukarganti Hakmilik

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Berikut adalah makluman untuk tujuan hebahan kepada firma guaman dan pihak-pihak yang berkaitan.

Aktiviti Tukarganti Hakmilik

PPTG WPKL menjangkakan aktiviti tukarganti hakmilik kepada hakmilik komputer di bawah Jadual Keenambelas Kanun Tanah Negara dan Jadual Keenam Akta Hakmilik Strata akan diselesaikan pada 30 Ogos 2017. Semua urusan tanah akan dapat diproses setelah hakmilik ditukarganti.

Kerjasama pihak tuan untuk membuat hebahan berkenaan perkara ini amat dihargai.

Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Nor Azura binti Abdul Rahman,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
No. Tel: 03-26103402
No. Faks: 03-26103494

Kuala Lumpur Bar Committee / Celebrating 25 Years of Service

ADVERTISE WITH US

Advertise

CONTINUE THE CONVERSATION ON


Kuala Lumpur Bar Committee
+603 2032 1440
klbc@klbar.org.my
4th Floor, Wisma Hangsam
No. 1 Jalan Hang Lekir
50000 Kuala Lumpur